Cấp cứu cương đau dương vật (Priapism)

Đăng lúc: 04/12/2023

Dương vật cương cứng kéo dài gây đau, đã được xử lý cấp cứu bằng tạo thông thể xốp và thể hang.

0989717336
0989 717 336